Zdrowie i uroda cały rok | wypych.com.pl

Zdrowie i uroda idą ze sobą w parze. Poprzez wygląd Twojej skóry i ciała, Twój organizm próbuje przekazać Ci informacje o tym, czego potrzebuje. Tutaj znajdziesz praktyczne porady, jak zadbać o siebie w codziennym pośpiechu.

Jak pielęgnować skórę wrażliwą?

Jak pielęgnować skórę wrażliwą?


Gdy czujesz, że skóra na twarzy piecze i jest napięta, jak najszybciej zmyj makijaż. Przyłóż do twarzy chłodny kompres (np. z chusteczki zmoczonej wodą mineralną) lub nałóż krem kojący. To objaw podrażnienia wrażliwej skóry, a ma ją dziś co druga osoba i nie tylko z cerą suchą, ale też tłustą czy mieszaną.

Jeszcze do niedawna uważano, że skóra wrażliwa jest zapisana w genach. Dziś już wia­do­mo, że na­ba­wić się jej można w każ­dym wieku, przede wszystkim po­przez nie­od­po­wied­nią pie­lę­gna­cję oraz po­gar­sza­ją­ce się wa­run­ki śro­do­wi­sko­wo-cy­wi­li­za­cyj­ne.

Skórze szkodzi za­nie­czysz­czone po­wie­trze, kon­ser­wan­ty spo­żyw­cze, pe­sty­cy­dy, kli­ma­ty­zo­wa­ne po­miesz­cze­nia, cen­tral­ne ogrze­wa­nie, chemicz­ne skład­ni­ki ko­sme­ty­ków, ostre przy­pra­wy, używ­ki (pa­pie­ro­sy i al­ko­hol), brak świe­że­go po­wie­trza, zła dieta, nad­miar de­ter­gen­tów, twar­da woda, syn­te­tycz­ne tka­ni­ny, stres i źle do­bra­ne ko­sme­ty­ki.

Pielęgnacja skóry wrażliwej

Pielęgnacja skóry wrażliwej jest bardzo trudna: dozwolone są niemal wyłącznie kosmetyki z aptecznej półki. Poza właściwościami kojącymi, powinny też mocno nawilżać.

Najmniej podrażniający zestaw składników to wyciąg z melisy, rumianku czy nagietka, pantenol, gliceryna, alantoina oraz witamina A i E. Niewskazane są kwasy owocowe, alkohol, barwniki, retinol oraz wit. A i C. Im mniej składników w słoiczku czy tubce, tym mniejsze ryzyko podrażnienia.

Uwaga! Wraż­li­wość skóry za­czy­na się od uczu­cia pie­cze­nia, mro­wie­nia, szczy­pa­nia, ścią­ga­nia. Taka cera ma ten­den­cję do za­czer­wień. Niewłaściwa jej pielęgnacja może doprowadzić do ato­po­we­go za­pa­le­nia skóry.

Rate this post